Náhled mapy měst

Shrnuli jsme výstupy z listopadové Národní fairtradové konference

30.11.2016

V pražském Divadle pod Palmovkou se uskutečnil 10. listopadu 2016 již třetí ročník Národní fairtradové konference s podtitulem: výzvy a cesty k udržitelnosti. Podívejte se na shnutí, co na ní zaznělo, kdo se jí zúčastnil a jaké byly výstupy.

Agenda 2030 a s ní spojené Cíle udržitelného rozvoje pro nás vytváří široké spektrum aktivit, v jakých se můžeme angažovat. Jak už podtitul konference napovídá, v letošním ročníku Národní fairtradové konference jsme si kladli za cíl představit fair trade v širším kontextu, síťovat, motivovat a inspirovat účastníky konference k novým aktivitám ve městě, školách či církevních sborech. Sešlo se nás více než 80 zástupců Fairtradových měst, škol a církevních sborů a dalších příznivců fair trade a měli jsme toho mnoho ke sdílení.

Účastníky konference přivítal Petr Vilgus a Anna Kroutil, radní MČ Praha 8, společně s Karolínou Silnou, ředitelkou Ekumenické akademie. První sekce příspěvků byla plná informačně nabitých příspěvků. Nejdříve Lenka Černínová z Ekumenická akademie představila novinky v kampani Fairtradová města v České Republice. Na ní navázala Hana Chorváthová, ředitelka Fairtrade Česko a Slovensko, s příspěvkem Jak podporou fair trade přispíváme k plnění Cílů udržitelného rozvoje. Inspirativní a motivační příklady dobré praxe z kampaně Fairtradová města v Německu představila Lisa Herrmann z TransFair (Fairtrade Německo). Po krátké diskuzi přišla na řadu Veronika Bačová společně s Markétou Vinkelhoferovou z Ekumenické akademie, které se věnovaly fair trade v kontextu potravinové suverenity, klimatické změny a sociální a solidární ekonomiky. Navazující příspěvek Petra Mareše z organizace NaZemi o důstojném příjmu a kampani Obuj se do toho nás seznámil s pracovními podmínkami v obuvnickém a oděvním průmyslu v zemích globálního Jihu. První fázi příspěvků zakončila Pavla Kotíková z Ekumenické akademie, která podala zprávu o cestě za banány do Panamy a Kostariky.

Po pauze, během které jsme se občerstvili, seznamovali a fotili se s bannery za udržitelný rozvoj, jsme se pustili do sdílení. Velmi jsme ocenili ochotu a zájem zástupců Fairtradových měst (Valašské Klobouky, MČ Praha 8 a Třebíč) a škol (ZŠ Vsetín Sychrov 97, Gymnázium JAK Uherský Brod a Střední škola hotelová a služeb Kroměříž) prezentovat své příklady dobré praxe, které nás inspirovaly a vyvolaly v nás mnoho otázek.

Krásným zakončením dopolední části bylo přivítání v kampani Fairtradová města a předání titulu první Fairtradové městské části Praha 8 a Husovu sboru Děčín.

Odpolední část se už nesla v duchu sdílení. Zástupci měst škol a církevních sborů se zúčastnili jednoho ze čtyř workshopů (1. Oficiální podpora fairt trade a odpovědné nákupy, 2. Dostupnost fairtradových produktů, 3. Řídící skupina a místní podpora, 4. Jak komunikovat s novináři), které pro vás zde shrnuli vybraní zástupci skupin. Atmosféra odpoledne byla také plná objevování a ochutnávání. Konferenci jsme totiž poprvé propojili s Miniveletrhem fairtradových výrobků a musíme říct, že to stálo za to. 

Jak už shrnutí napovídá, cíle konference se nám podařilo splnit, a to především díky vaší účasti a skvělé práci mnoha dobrovolníků a organizátorů.

Chcete vidět, jak konference probíhala? Mrkněte na video od MČ Praha 8 nebo na fotografie od Davida Kumermanna.

Těšíme se na vás zase za dva roky!