Náhled mapy měst

Pamlsková vyhláška mění kritéria Fairtradových škol

2.12.2016

V reakci na vyhlášku o požadavcích na potraviny bude pro dotčené základní školy a víceletá gymnázia kritérium podpory spotřeby pouze nepovinné. Máme pro vás tipy, jak i tak můžete podpořit pěstitele vlastní spotřebou na škole. 

Nová Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních (282/2016 Sb.) se pokouší snižovat nezdravé prostředí na školách a školských zařízeních. K prodeji se mají nabízet a prodávat pouze potraviny odpovídající svým výživovým složením zásadám zdravé výživy. 

V kampani Fairtradové školy tuto iniciativu vítáme, do škol patří zdravé potraviny. Vyhláška však významně ovlivňuje rovněž dostupnost fairtradových výrobků. V rámci kampaně jsme se proto rozhodli přistoupit ke změně kritéria kampaně Fairtradové školy. 

Vyhlášku budou muset školy dodržovat od 1. ledna 2017 a týká se pouze žáků plnících povinnou školní docházku. Řídit se vyhláškou musí základní školy, ale také víceletá gymnázia. 

U škol, kterých se vyhláška týká, jsme se rozhodli upravit kritérium Podpora spotřeby fairtradových produktů a udělat z něj kritérium nepovinné. Tato výjimka se týká základních škol a víceletých gymnázií, kritérium zůstává povinné pro čtyřletá gymnázia, střední školy, vyšší odborné školy, fakulty i vysoké školy. 

Kritérium mělo od začátku za cíl podpořit pěstitele na školách nejen vzděláváním se v souvislostech a osvětovými akcemi, ale i přímo spotřebou fairtradových produktů. Chceme dále motivovat všechny řídicí skupiny, aby přemýšlely o možnostech, jak na škole podporovat pěstitele spotřebou jejich výrobků. Máme pro vás pár tipů, které stojí za prozkoumání:

  • do školní jídelny můžete dostat jednou za čas fairtradové banány, rýži, čaj nebo kakao na krupicovou kaši,
  • na akcích školy, v kanceláři ředitele/ky nebo ve sborovně je možné využívat fairtradovou kávu, čaje nebo ovocné džusy,
  • v tělocvičně můžete mít fairtadové míče,
  • pusťte do praktického vyučování fairtradové výrobky, vyhláška se nevztahuje na případy, kdy žáci prodávají výrobky, které vytvořili jako součást praktického vyučování (můžete tedy s chutí péct vánoční perníčky z fairtradového kakaa nebo vytvářet dobroty na školní akce).


Prozkoumávejte sami možnosti, jak můžete podpořit pěstitele svými nákupy. Pokud máte dobrý tip, podělte se o něj s námi

Standa a Honza