Náhled mapy měst

Změny v ročním reportu měst

14.12.2016

Každé město, které je držitelem titulu Fairtradové město, podává jednou ročně zprávu o své činnosti. Nově jsme zprávu zjednodušili, aby byla co nejméně administrativně náročná a zároveň splňovala svůj účel. Jak tedy nově, to znamená od ledna 2017, vypadá a k čemu slouží?

Řídicí skupina Fairtradového města každoročně předává zprávu organizaci Fairtrade Česko a Slovensko, a to do termínu 31. ledna. Zprávu podávají města, která titul již jeden kalendářní rok mají. Řídící skupina zprávou oficiálně žádá o obnovení titulu. Zpráva je tedy nedílnou součástí celé kampaně.

Obsah zprávy: jde o velmi krátké zhodnocení vašich největších úspěchů, plánů na příští rok a podnětů pro spolupráci. Zásadní úspěchy zaznamenáváme do vašeho profilu na webu kampaně, aby se jimi mohly inspirovat i ostatní města a povědomí o vaší činnosti měla i veřejnost a média.

 

Změna první - podávání zprávy

Zprávu můžete nově podat jedním ze dvou způsobů: písemně (pošlete ji prosím emailem na vera.rohanova@fairtrade-cesko.cz) nebo ji můžeme společně probrat telefonicky (skype/telefon). Kontaktní osobou je opět Věra Rohanová na čísle 728 312 258. 


Změna druhá - ve zprávě postačuje, když se zaměříte na:  

  • Jednu až dvě z vašeho pohledu nejdůležitější uspořádané osvětové akce (uvítáme, když je doplníte 1-2 fotografiemi a odkazy na medializaci),
  • novinky v podpoře fair trade (co se podařilo, kde vidíte mezery, jaké informační materiály vám teď pomáhají, do jakých dalších kampaní se zapojujete, co bychom pro vás mohli případně udělat,…), opět uvítáme nějakou fotografii,
  • novinky ve využívání a dostupnosti fairtradových výrobků na úřadě a ve městě,
  • velmi krátké popsání s kým na kampani ve vašem městě spolupracujete (místní aktéři), jak funguje řídící skupina,
  • plán do budoucna (víte, na čem chcete nový kalendářní rok pracovat?).


V průběhu roku jste často ve spojení s lidmi z našich tří nevládních neziskových organizací (Fairtrade Česko a Slovensko, NaZemi a Ekumenická akademie) a spolupracujete s nimi nezávisle na řadě akcí. 

Roční zprávou nechceme vytvořit sumář všech vašich aktivit. Cílem roční zprávy je pochlubit se tím, z čeho máte největší radost, a tak ukázat, že se podpoře fair trade a otázkám po globální odpovědnosti aktivně a cíleně věnujete. Ceníme si toho, že zprávě věnujete svůj čas.

 

Věříme, že uvedené změny pro vás budou znamenat méně psaní a více času pro podporu fair trade.

Děkujeme vám a celé řídící skupině za vaši podporu a přízeň!

 

Zdraví Věra, Lenka a Standa