Náhled mapy měst

Evaluace globálního vzdělávání

22.12.2016

Ve spolupráci s řídicími skupinami Fairtradových škol vytvořila Kristýna Hrubanová a Standa Komínek z NaZemi evaluaci globálního rozvojového vzdělávání na Fairtradových školách. Koukněte se na shrnutí i stručná doporučení. 

 

Globální vzdělávání na Fairtradových školách je historicky prvním pokusem udělat si obrázek o tom, jak se dělá globální vzdělávání na českých školách. Výsledkem jsou nejen shrnutí, ale i stručná doporučení, na co se mohou pedagogové a pedagožky zaměřit či jak svou práci obohatit. Velmi děkujeme všem 21 školám a jejich řídicím skupinám, které se zapojily do našeho dotazování, a poskytly nám cenné informace.

 

Informace jsme získali z dotazníku, který byl zaslán na celkem 30 škol (ZŠ, SŠ, žadatelé i držitelé titulu) a z následných telefonických rozhovorů s koordinátory a koordinátorkami řídicích skupin. Dotazník vyplnilo celkem 21 škol, s osmi z nich byl poté realizován rozhovor. Ze získaných informací jsme poté vygenerovali čtyři oblasti. Ty najdete zde rozpracované. U každé z nich najdete shrnutí a doporučení, která mohou být inspirací pro vaši práci.

 

Evaluaci si můžete stáhnout zde.

 

Zdraví Standa a Kristýna z NaZemi