Náhled mapy měst

Gymnázium a Obchodní akademie Hodonín získalo titul Fairtradová škola

29.6.2017

Dva dny před začátkem prázdnin převzalo Gymnázium a Obchodní akademie Hodonín titul Fairtradová škola. Celý den byl na škole věnován problematice fair trade a předávání titulu bylo jeho završením. Moravskými lidovkami studentské cimbálovky a africkou písní školního sboru zakončili studenti slavnostní den. Město Hodonín je držitelem titulu Fairtradové město od roku 2013 a ode dneška má také školu, která šíří a podporuje myšlenku spravedlivého obchodu – fair trade.

Gymnázium a Obchodní akademie Hodonín splnilo všechna kritéria k udělení titulu Fairtradová škola. Mezi ta patří založení řídící skupiny, realizace výukových programů globálního rozvojového vzdělávání a dalších projektů na škole, oficiální podpora fair trade podepsáním deklarace vedením školy, podpora spotřeby fairtradových výrobků a práce s veřejností.


„Naše město již držitelem titulu je, do propagace spravedlivého obchodu v tzv. rozvojových zemích se zapojují místní příspěvkové organizace i místní nemocnice, bylo tedy nasnadě, že se i naše škola do projektu Fairtradových měst a škol zapojila. V roce 2015 navštívili naši školu pěstitelé z Mexika a Guatemaly. Jejich silné příběhy nás v propagaci myšlenky fair trade utvrdily. Podle našeho vyučovacího plánu je problematika fair trade obsažena v průřezových tématech Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Environmentální výchova,“ uvedl ředitel školy Mgr. Jan Marenčík.   

 

„Zařazení problematiky fair trade do výuky probíhá zejména v předmětech zeměpis, občanská výchova, základy společenských věd, dějepis, přírodopis, biologie a výtvarná výchova. Na naší škole proběhly výukové programy s názvy Šaty dělaj člověka a Hořká chuť čokolády organizace NaZemi, kde se měli možnost studenti seznámit s pracovními podmínkami v zemích globálního Jihu a na mapě zrekonstruovat trasu, kterou urazí kus oděvu z bavlníkových polí až do jejich šatníku,“ doplnila  učitelka školy Monika Mikulcová.


Na škole se rovněž podařilo uspořádat Férovou snídani, Ekojarmark a v říjnu 2016 se zapojili do celorepublikového happeningu Výstava na stromech. Fairtradová káva je k dispozici návštěvám školy ve sborovně a v kanceláři ředitele.. Na všech akcích jsou podávány fairtradové výrobky, je zajištěna propagace, na medializaci škola spolupracuje s místním deníkem. Díky podpoře města škola může zvát lektory do výuky z expertních organizací k lekcím, které se týkají globálních témat.


Gymnázium a Obchodní akademie Hodonín se stalo již 22 školou s titulem Fairtradová škola v České republice a zavázala se tím k propagaci myšlenky fair trade i nadále.