Náhled mapy měst

Městská část Praha 8 ví, jak na odpovědné nákupy

16.10.2017

První Fairtradová městská část Praha 8 přispívá k naplňování Cílů udržitelného rozvoje, v letošním roce si například nechala vypracovat studii Možnosti udržitelné spotřeby Městské části Praha 8. Městská část Praha 8 se tak chce stát jedním z průkopníků v prosazování sociální, environmentální a ekonomické udržitelnosti v ČR.

Tato studie představuje první krok na cestě k systematickému zadávání veřejných zakázek na Úřadě městské části Praha 8. Chceme, aby byly veřejné finance využity ve prospěch ekologicky šetrných produktů, na podporu znevýhodněných, podporu lokální ekonomiky anebo naopak férového obchodu s tzv. rozvojovými zeměmi,“ říká zástupce starosty Prahy 8 Petr Vilgus.


Studie Možnosti udržitelné spotřeby Městské části Praha 8 slouží jako nástroj pro zavádění odpovědnosti do nákupů úřadu. Studie jeurčena pro vedení Úřadu městské části Praha 8 a zaměstnance úřadu, kteří se spotřebou a veřejnýminákupy na Úřadě městské části Praha 8 zabývají. Poskytuje jim právní jistotu při odpovědnémzadávání, analýzu současné nákupní praxe MČ Praha 8 a doporučení, jak implementovat odpovědnézadávání veřejných zakázek. Dále studie obsahuje přehled a hodnocení certifikačních známek prozlepšení orientace zadavatelů, seznam potencionálních dodavatelů a případovou studii.