Náhled mapy měst

VOŠZ a SZŠ v Hradci Králové se pyšní titulem Fairtradová škola

16.11.2017

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v Hradci Králové dnes obdržela titul Fairtradová škola. Studenti a studentky každoročně sami pořádají studentský den v rámci oslav 17. listopadu. Letošním tématem oslav byla cesta kolem světa, předávání titulu tedy hezky korespondovalo s tématem celého dne. Škola se tak  připojila k dalším dvaadvaceti školám s tímto titulem v České republice, které pomáhají šířit myšlenku fair trade.

 

Škola usilovně pracuje na získání titulu od září 2015. V  roce 2017 se jí podařilo splnit všechna kritéria, mezi která patří založení řídící skupiny, realizace výukových programů globálního rozvojového vzdělávání a dalších projektů na škole, oficiální podpora fair trade podepsáním deklarace vedením školy, podpora spotřeby fairtradových výrobků a práce s veřejností.

 

„Vychováváme naše studenty a studentky k tomu, aby vnímali svět, cítili za něj odpovědnost a dokázali se správně rozhodovat a konat – a do toho myšlenka fair trade, nebo třeba to, že žáci zorganizují Studentský den, zapadá.“  vysvětluje zapojení školy do kampaně Fairtradových měst a škol ředitelka školy PaedDr. Soňa Lamichová

Díky aktivitě a entuziasmu pedagogického sboru se studenti s problematikou fair trade a tématy globálního rozvojového vzdělávání seznamují jako s průřezovým tématem, zejména pak v předmětech občanská nauka, dějepis, etická výchova, psychologie a komunikace, fyzika, ekonomika.

„Společenská odpovědnost, zájem o dění nejen kolem sebe a o druhé, ať jsou odkudkoliv – to jsou základní hodnoty, které se snažíme žákům pravidelně předávat. Jednou z oblastí, která nám pomáhá překlenout propast mezi zmíněnými hodnotami a jejich praktickým propojením, je právě fair trade,“říká vedoucí vychovatelka domova mládeže Mgr. Hana Kujalová.

Osvětové aktivity probíhají v průběhu celého roku. Škola se zapojila například do projektu Příběh banánu. V rámci filmového festivalu dokumentárního filmu o lidských právech Jeden svět řídící skupina informovala o Fairtrade u vlastního stánku s informačními materiály. Již třetím rokem se škola zapojuje do akce Férová snídaně.

„Jsme pyšné, že naše škola získala titul Fairtradová škola.  Fair trade aktivity jsme již plnili dříve, ale když to bude pod oficiální hlavičkou, myslíme si, že organizace našich dalších akcí bude mít větší váhu. Doufáme, že pozitivně ovlivníme větší množství lidí, kteří budou myšlenku fair trade šířit dál,“ dodává s nadšením řídící skupina studentek složená z Terezy Bohdanecké, Martiny Dohnalové a Pavlíny Fialové.

V České republice je nyní již celkem 23 základních i středních škol s titulem Fairtradová škola propagujících myšlenku fair trade, tedy myšlenku spravedlivého obchodu v tzv. rozvojových zemích.