Náhled mapy měst

8. ZŠ v Mostě získala titul Fairtradová škola

21.12.2017

Předávání titulu Fairtradová škola dnes proběhlo na 8. základní škole v Mostě.  Žáci a žákyně školy spolu s celým učitelským sborem získali ocenění za své úsilí v propagaci myšlenky spravedlivého obchodu v zemích globálního Jihu.

 

8. základní škola v Mostě splnila všechna kritéria k udělení titulu Fairtradová škola. Mezi ta patří založení řídící skupiny, realizace výukových programů globálního rozvojového vzdělávání a dalších projektů na škole, oficiální podpora fair trade podepsáním deklarace vedením školy, podpora spotřeby fairtradových výrobků a práce s veřejností.

 

„Naše zapojení má jasný smysl, aby co nejvíce lidí mělo povědomí o projektu, aby pochopilo, že jde o dobrou, prospěšnou činnost. Jde nám o to, aby si lidé uvědomili, jak těžké jsou životní podmínky a práce drobných zemědělců v tzv. rozvojových zemích. Chceme lidi přesvědčit o tom, že můžeme pomáhat a stačí tak málo – koupit si kvalitní výrobky za férovou cenu“, říká o důvodu zapojení do kampaně Fairtradových měst a škol paní učitelka Lenka Gromanová.

V květnu 2017 uspořádala škola vlastní akci „Snídaně pro fair trade“, ochutnávkové setkání s fairtradovými produkty a informováním o fungování systému fair trade. Fairtradové produkty jsou na škole dostupné v učebně přírodopisu, kde žáci společně s paní učitelkou Gromanovou také pečou a připravují fairtradové dobroty, které pak nabízí na jarmarcích a prezentačních akcích školy. Ve škole vznikly školní noviny „Fairky“, které informují o fungování systému Fairtrade a věnují se dalším globálním tématům.

 

A co říkají o zapojení do kampaně žáci? „Budeme féroví, jedineční. Jsme spravedlivá škola, budeme známí a každý bude vědět, že umíme pomáhat. Všichni si přejeme, aby se i děti v jiných zemích měly dobře, aby farmáři dostali za svou práci spravedlivě zaplaceno. Mnoho lidí vůbec nevědělo, co ta malá značka znamená, teď už to ví celá naše rodina. Lhostejnost je špatná, nechceme být lhostejní. Přejeme si, aby se stále víc rozšiřovala myšlenka férového obchodu, jsme férovou školou a nyní i fairtradovou, je to propojené, logické. Mnoha dětem to přijde stejné a je to tak, když jsme „fairtradoví“, jsme přece i féroví a to nás hřeje u srdíčka.“


8. ZŠ v Mostě se dnes stala 24. školou v České republice, která se pyšní titulem Fairtradová škola a  pomáhá tak šířit myšlenku fair trade, tedy myšlenku spravedlivého obchodu v zemích globálního Jihu.