Náhled mapy měst

Titul Fairtradová škola pro ZŠ v Bělé pod Bezdězem

17. 1. 2018

Základní škola v Bělé získala ocenění za svou práci v podpoře myšlenky spravedlivého obchodu v zemích globálního Jihu. Odedneška se tak může pyšnit titulem Fairtradová škola a stala se tak již 25. školou v republice s tímto titulem. Předávání bylo doprovázeno prohlídkou výstavy s fairtradovou tematikou a nabídkou fairtradového občerstvení, vyrobeného žáky a žákyněmi školy.

 

 Základní škola v Bělé pod Bezdězem splnila všechna kritéria k udělení titulu Fairtradová škola. Mezi ta patří založení řídící skupiny, realizace výukových programů globálního rozvojového vzdělávání a dalších projektů na škole, oficiální podpora fair trade podepsáním deklarace vedením školy, podpora spotřeby fairtradových výrobků a práce s veřejností. 

„Jako učitelku chemie a přírodopisu mne vždy zajímaly environmentální projekty, ale o problematice fair trade jsem mnoho nevěděla. A tak jsem naši školu zapojila do kampaně Fairtraidových měst a škol. Ukázalo se, že spousta lidí ve skutečnosti není lhostejná, ale že o problému prostě nevědí. Mnoho rodičů mne zastavovalo na ulici a říkali, jak jsou rádi, že se o tom od svých dětí dozvěděli. V současné době se na naší škole povědomí o fair trade velmi zvedlo a žáci i rodiče si vyměňují informace, kde se dá co sehnat. Na zisk titulu jsem velmi hrdá, jsem ráda, že úsilí kolegyň a žáků došlo ocenění. Musím poděkovat za podporu vedení školy i města, i rodičům, kteří nám pomáhají“, říká učitelka druhého stupně Ing. Pavlína Cankařová.

Škola se pravidelně zapojuje do celonárodní akce Férová snídaně. V roce 2017 uspořádali na škole Výstavu na stromech, celorepublikový happening, který se koná během Týdne důstojné práce a upozorňuje na ožehavá témata naší každodenní spotřeby. Z dostupných materiálů o fair trade vyrobili žáci a žákyně kvarteto a kvíz, ze starých map vytvořili kolekci "Kde všude pracují děti" a vystavují ji ve vestibulu školy. Na škole nelze koupit fairtradové produkty kvůli pamlskové vyhlášce. Na škole i přesto nakupují fairtradové dobroty a dávají je žákům jako dar za úspěchy ve školních soutěžích a olympiádách. Pedagogové také využívají fairtradovou kávu v místní sborovně.  

A co říkají o zapojení do kampaně žáci? „ Doma používáme fairtradové i BIO potraviny a hodně o tom mluvíme. Mně to připadá samozřejmé, ale někteří spolužáci o tom nic nevěděli, dokud u nás na škole nezačal probíhat tento projekt. Takže jsem rád, že dostaneme ttitul, aby i ti, kdo se ještě nezajímali, se dozvěděli, jak to vlastně s těmi levnými potravinami je.  Do řídící skupiny jsem přišla poté, co mi žáci z deváté třídy ukázali takový plakát. Na něm byly strašné fotky o tom, kde a jak pracují děti, jako jsem já. Řekla jsem si, že když mám takové štěstí, že se mě to netýká, že bych měla taky něco dělat a doma mě podpořili. Mám strašnou radost, že jsme titul získali a jsem hrdá, že i já jsem k tomu napomohla. Příští rok jdu na druhý stupeň a tam se budu moct zapojit ještě víc.“

Základní škola v Bělé pod Bezdězem se dnes stala 25. školou v České republice, která se pyšní titulem Fairtradová škola a  pomáhá tak šířit myšlenku fair trade, tedy myšlenku spravedlivého obchodu v zemích globálního Jihu.