Náhled mapy měst

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Čáslavi vstoupil mezi Fairtradové církve a náboženské společnosti

31.5.2018

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Čáslavi oficiálně převzal titul Fairtradový sbor. Předali jí ho zástupci společnosti Fairtrade Česko a Slovensko, která církevním společnostem, ale také městům a školám tato oficiální uznání jejich snah v oblasti prosazování spravedlivého obchodu uděluje.

 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Čáslavi se již od roku 2016 aktivně zapojuje do celorepublikového happeningu „Férová snídaně“, který slouží k podpoře a propagaci myšlenky fair trade, a sama navíc pořádá adventní dobročinný trh, kde členové sboru fairtradové produkty prodávají. 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Čáslavi se dneškem připojil k deseti dalším sborům, náboženským obcím nebo farnostem, které kritéria pro udělení titulu splnily,“ vysvětluje Lenka Dvořáková z Fairtrade Česko a Slovensko, a doplňuje: „Kromě oficiální podpory myšlenky spravedlivého obchodu a využívání fairtradových výrobků pro vlastní potřebu mezi tato kritéria patří také propagace fair trade v rámci práce s veřejností a komunikace s médii.

Myslím, že právě v křesťanských sborech by se myšlenka fair trade měla prosazovat obzvlášť, neboť právě tam se odjakživa probouzí v lidech láska, smysl pro spravedlnost, soucit, pochopení, respekt, vzájemná solidarita, pokora a spousta dalších důležitých vlastností, které neodmyslitelně patří i k myšlence spravedlivého obchodu,“ říká Linda Homolková, členka sboru, která je součástí takzvané řídicí skupiny, jež fairtradové aktivity sboru koordinuje. Věří zároveň, že titul „Fairtradový sbor“ by mohl být prvním krokem na cestě k budoucímu získání titulu „Fairtradové město“ pro domovskou Čáslav. „Náš sbor by se mohl stát takovým patronem myšlenky fair trade a příkladem nejen pro členy sboru, ale díky svým kontaktům se zastupitelstvem města a širokou veřejností také pro ostatní obyvatele Čáslavi. Byli bychom rádi, kdyby tyto osvětové aktivity sboru v budoucnosti dospěly k tomu, že Čáslav se stane jedním z Fairtradových měst České republiky,“ dodává L. Homolková.

Členové sboru převzali titul přímo v prostorách farního sboru v ulici Jana Karafiáta. Po krátkém ceremoniálu následovala přednáška o problematice spravedlivého a udržitelného obchodu s rozvojovými zeměmi pro veřejnost a ochutnávka fairtradových produktů.