Náhled mapy měst

Uspořádali jsme Národní fairtradovou konferenci

6. 11. 2018

V úterý 6. listopadu 2018 proběhla v brněnském Impact Hubu již čtvrtá Národní fairtradová konference. Sešlo se na ní přes 100 lidí z celé republiky, kteří se aktivně zapojují do podpory fair trade v rámci kampaně Fairtradová města a Fairtradové školy. 

Cílem letošní Národní fairtradové konference bylo vytvářet společný prostor pro sdílení praktických zkušeností a kontaktů, spolupráci i vzájemnou motivaci k podpoře fair trade v České republice. Do Brna se na konferenci sjelo 117 lidí z České republiky, především členů řídicích skupin Fairtradových měst a škol. Koukněte se na fotky z konference!

 

Konference měla 3 velké části:

 • Prezentace o fair trade
 • World Café
 • Diskusní fórum

 

Během úvodního prezentační části měla příspěvek Hana Malíková z Fairtrade ČS k akuálním trendům ve Fairtrade, upozornila v něm i na nárůst prodeje fairtradových výrobků, zvláště u kakaa. Následovala prezentace Stanislava Komínka z NaZemi s příběhy konkrétních pěstitelů a pěstitelek. 

 

V druhé fázi jsme se už pustitli do interaktivní části. Metodu world café představila Inka Bartošová z www.evaluace.com. Během této části se lidé rozdělili do 20 skupinek po pěti a diskutovali řízeně o 3 otázkách, které směřovaly na prožitky, přínosy a celkovou změnu, sdílení radosti, snění. 

 

Po obědě následovalo hudební představení ZŠ Město Albrechtice se dvěma písněmi k tématům důstojných pracovních podmínek (Jsou to lidi jako my a Žijeme ve světě). A následovala poslední třetí fáze konference: diskusní fórum. To nabídlo prostor pro diskusi k 8 tématům, u kterých mohli zúčastnění lidé diskutovat své příklady dobré praxe, klíče k úspěchu, překážky a potřeby.

 1. Funkční řídící skupina (Hana Malíková) - Diskustovala se potřeba aktivity všech členů řídicích skupin, co lze dělat pro zapojení dalších lidí. Tématem byla také udržitelnost skupin (změna politického zastoupení na městě, odchod starších žáků na střední školy) nebo zapojování měst žáky škol. Lidem se hodí setkávání s pěstiteli a pěstitelkami, sdílení a zprostředkování jejich příběhů. Lidé uvítají víkendové semináře a vzájemné setkávání řídicích skupin, ideálně zvlášť měst a škol.
 2. Globální témata ve výuce (Kristýna Hrubanová) - Věnovali se povaze globálních témat, která mohou být složitá a nemají jednoduchá řešení. Daří se realizovat projekty s konkrétním dopadem, zapojovat studenty i pedagogy, dostávat témata do prostředí školy. Diskuse byla k tomu, zda fair trade podávat včetně hodnotové roviny, klidně i více ideově se zaměřením na spravedlnost a rovnost. Druhou cestou je riziko, že fair trade bude vnímám marketingově, jako prázdná značka a jeho podporovatelé jen jako zástupci "Avovu", kteří chtějí něco prodat. Diskuse se vedla také k tomu, že globální vzdělávání by mělo vést k budování pospolitosti a spolupráce. Jednou z cest je pokračovat v setkávání v kampani se školami a napříč věkem, tedy třeba na seminářích pro řídicí skupiny za účasti pedagogů i studentů.
 3. Já a globální spravedlnost (Petra Frühbauerová) - V diskusích se zaměřili na to, jakým způsobem může každý z nás přispívat a uplatňovat svůj vliv. Kromě nákupů a dohledávání informací mluvili o podpoře spravedlivějších vztahů mezi lidmi. Věnovali se i rozšiřováním vlivu pomocí zapojování do spolupráce s dalšími lidmi, kteří mají vetší vliv.
 4. Akce pro veřejnost (Ondřej Stejskal) - Lidé se nejvíce zapojují do Férové snídaně a Výstavy na stromech. Organizují i vlastní akce. Snaží se přidávat se stánkem k velkým akcím jiných organizací, propojovat téma fair trade s příbuznými tématy: zero waste nebo podpora lokální produkce. Města si přejí větší podporu města a města větší podporu škol.
 5. Koordinace kampaně (Lenka Dvořáková) - Diskuse probíhala o tom, jakou podporu v rámci kampaně využívají. Seznam podpory jde najít zde na webu kampaně a je posílán každoročně na kontaktní osoby, od nich se často ale nedostává dál na členy řídicích skupin. Využívají se informační materiály, vzdělávací materiály, nabídky zapojení do celorepublikových akcí. Studenti by nově ocenili počítačové hry na téma fair trade, YouTube videa se známými lidmi. Lidé by také ocenili možnosti sdílení příkladů dobré praxe (diskusní fórum na webu a vícekrát organizované setkání řídicích skupin). 
 6. Od férového obchodu k férovým vztahům (Eva Malířová) - Pokud nemám rovný vztah, tak se mi hůře daří řešit jakékoli problémy. Je důležité přemýšlet, jaký vztah vytváříme, všichni jsme si rovni a v rovnocennosti musím mít i já uši otevřené a naslouchat, co druhý přináší. Pokud stavím na rovných vztazích, můžu mít postřehy, ale spíš se ptám (lidí v zemích globálního Jihu), co je pro ně samotné důležité, co vnímají oni jako problém a jak my můžeme přispět k jejich aktivitě. Je důležité také srovnávat srovnatelné: ne třeba zemi (ČR) a kontinent (Afrika). A ukazovat stejné spektrum (mrakodrapy a chýše u nás a mrakodrapy a chýše v Brazílii). Pokud se nám toto daří, pak máme vztah, ve kterém se můžeme od sebe navzájem učit. 
 7. Hodnoty a principy objevování globálních souvislostí (Anna Hubáčková) - Tématem tohoto stolku byla diskuse o tom, že není důležité se věnovat jen tomu, co učíme, ale i jak to učíme. Důležité je o hodnotách, které stojí za vzdělávacími a osvětovými akcemi více diskutovat. Jak se studenty, tak s pedagogy.
 8. Přínosy a limity fair trade (Jiří Hejkrlík) - Diskuse probíhala k různým certifikacím, co dokáže řešit fair trade a co už ne. Tématem bylo fungování certifikačního systému Fairtrade. 

 

Konferenci organizoval tým NaZemi, partnery byla Fairtrade ČS, Ekumenická akademie, Impact Hub Brno a Česká rozvojová agentura. Konferencí provázel Adam Čajka a catering zajistilo brněnské sociální družstvo Tři ocásci