Náhled mapy měst

Vytvořili jsme novou podstránku ke vzdělávání

25.11.2020

V naší nevládní neziskové organizaci Fairtrade Česko a Slovensko podporujeme globální vzdělávání, abychom podpořili společné úsilí porozumět vztahům ve světě a připravovat se na život v 21. století. Připravili jsme proto materiály pro výuku tématu Fairtrade v češtině, naleznete je na naší nové podstránce www.fairtrade-cesko.cz/vzdelavani. 

Pro život v našem světě je stále důležitější, aby člověk uměl kriticky přemýšlet a naslouchat druhým, analyzovat informace, reflektovat souvislosti a individuálně i kolektivně reagovat na nové výzvy a změny. Zorientovat se v propojeném a měnícím se světě nám pomáhá globální vzdělávání. 

 

Na podstránce se věnujeme jak tématům (co učit), ale i principům a hodnotám (jak učit). K tématům na podstránce doporučujeme využít vzdělávací metodiky nebo lekce z webové stránky www.globalnivzdelavani.cz nebo konkrétní tipy v námi koordinovaném materiálu TOP 5 globálního vzdělávání, do kterého přispěly odbornice z organizací ADRA, ARPOK, Charita ČR, NaZemi a vzdělávacího programu Varianty organizace Člověka v tísni. Vytvořili jsme také vlastní vzdělávací lekce, které se zaměřují na pochopení globalizované ekonomiky, situace pěstitelů a fungování systému Fairtrade. Mezi hotovými vzdělávacími lekcemi najdte například lekci Záhada levných banánů, během které účastníci a účastnice přemýšlí o spravedlnosti při zajišťování potravin a zkoumají poměr sil jednotlivých aktérů dodavatelského řetězce.

 

Na podstránce upozorňujeme také na důležitost věnovat se principům a hodnotám, na kterých vzdělávání stojí.

 

Více najdete na webu www.fairtrade-cesko.cz/vzdelavani