Náhled mapy měst

Podporují nás

Kampaň podporuje Evropský parlament i české instituce a osobnosti. 

 

Ministerstvo životního prostředí České republiky převzalo nad projektem Fairtradových měst záštitu. Ministerstvo vnímá důležitost cílů kampaně, mezi které patří především osvěta o spravedlivém obchodě a podpora prodeje fairtradových produktů v daném městě. Oblast udržitelné výroby a spotřeby má ze
strany MŽP tradičně dlouholetou podporu.

 

Národní sítí Zdravých měst vnímá kampaň jako součást plnění cílů Agendy 21. V této souvislosti Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ČR, uvedl toto zdůvodnění podpory kampaně. „Národní síť Zdravých měst ČR se v roce 2011 aktivně připojila k tématu „udržitelné spotřeby“, které vyhlásila Rada vlády pro udržitelný rozvoj. Správnou spotřebitelskou volbou je nákup zejména regionálních výrobků, mnohdy spojených též s ekologickým zemědělstvím. Významnou značku „fair trade" doporučujeme cíleně vyhledávat především u těch produktů, které nepochází z našeho klimatického pásma. Projekt Fairtradových měst je pro nás výbornou cestou, jak naplňovat cíle Zdravých měst a místní Agendy 21."

 

Ing. Zuzana Brzobohatá, poslankyně Evropského parlamentu, již dlouhá léta podporuje fair trade: "Fair trade podporuji na půdě Evropského parlamentu, jsem členkou pracovní skupiny pro Fair Trade. Fairtradové občerstvení se denně využívá na jednáních v Evropském parlamentu, který podporu fair trade vyjádřil například v Usnesení Evropského parlamentu o Spravedlivém obchodu a rozvoji (2005/2245(INI)) a zprávě New developments in public procurement (2009/ 2175(INI)). Také česká města a instituce mají příležitost přispívat udržitelnému rozvoji nákupem a spotřebou fair trade produktů."

 

Jerzy Buzek, prezident Evropského parlamentu, podporuje fair trade, ke kampani Fairtrade Towns prohlásil: “Let me (…) congratulate you on the Fair Trade Towns campaign with almost 1000 Fair Trade Towns worldwide involved, the majority being in the EU. This is a perfect example of good cooperation between local authorities, NGOs, volunteers and consumers, all in support of Fair Trade (…) Fair Trade is not about charity: it is about making trade work for development, in particular marginalized producers and workers in the South”.