Dokument Ve stínu kakaovníku z dílny Fairtrade Česko a Slovensko vyhrál cenu na festivalu Agrofilm

Dokumentární snímek Ve stínu kakaovníku byl oceněn na 36. Mezinárodním filmovém festivalu Agrofilm ve slovenské Nitře. Z celkem 94 přihlášených filmů postoupilo před mezinárodní porotu 35 dokumentů a z nich bylo 15 oceněných. Film získal cenu Osiris FAO, kterou uděluje Organizace pro výživu a zemědělství při OSN za nejlepší zpracování mezinárodního tématu.

Dokument natočili Stanislav Komínek z Fairtrade Česko a Slovensko a Lukáš Matěna v západoafrickém Pobřeží slonoviny (Côte d‘Ivoire) v prosinci 2018. Během reportážní cesty dokumentovali podmínky pěstování kakaa. Bavili se s dělníky na plantážích, pěstiteli, lidmi z družstev i experty z Mezinárodní organizace práce. Z více než 80 rozhovorů poté Stanislav Komínek sestavil na jaře 2020 dokument, který upozorňuje na všechny zásadní okolnosti pěstování kakaa v západní Africe: nízké výkupní ceny, chudobu pěstitelů, dětskou práci, obchod s lidmi i kácení deštných pralesů.

Předseda poroty, filmař Jaro Kerner, v záznamu slovenské televize RTVS k tématu dokumentu uvedl: “Hlavní myšlenkou je ukázat, za jakých podmínek se pěstování kakaa v západní Africe odehrává. Dokumentem autoři ukazují, že dochází k dětské práci a kácení deštných pralesů, že podmínky, které bychom očekávali, tam nejsou naplněné. Toto je velmi silný vzkaz pro všechny, kdo dokument uvidí.” Následně pochválil i filmové zpracování dokumentu: „Po filmařské stránce je to velmi dobré, i díky tomu, že měli v místě dostatek času nalézt vhodné motivy. Filmové zpracování po stránce obrazu i zvuku je na velmi dobré úrovni.”

Autor Stanislav Komínek si kvůli pandemické situaci nemohl převzít cenu osobně na slavnostním ceremoniálu v závěru festivalu v Nitře, na místo proto zaslal pouze pozdrav: „Pěstitelé nám během cesty říkali, že oni sami nemohou zvýšit tlak na firmy a vládu, aby jim zajistili lepší výkupní ceny, že nemohou ani zvýšit informovanost, za jakých podmínek jsou nuceni pracovat. Já věřím, že se nám tímto dokumentem podaří přispět ke zvýšení informovanosti, ale i k tomu, aby se v budoucnosti lidé v Côte d‘Ivoire mohli důstojně uživit pěstováním kakaa.”

Slovenskou verzi dokumentu dabovala také herečka Zuzana Kronerová: „Není mi lhostejné, že i v dnešní době je naprosto běžné, že pěstitelé konvenční kávy nedostávají za svoji úrodu zaplaceno ani tolik, aby pokryli náklady na výrobu, nebo že kakao v západní Africe stále sbírají dva miliony dětí zapojených do nelegální práce,” vysvětluje Zuzana Kronerová. V české verzi se do dabingu zapojil také cestovatel a spisovatel Ladislav Zibura, který se společně se Zuzanou Kronerovou na podzim 2020 stal tváří kampaně Moje férová volba, kterou podporují zvyšování povědomí veřejnosti o systému certifikace Fairtrade a hodnotách, které reprezentuje.

Z Pobřeží slonoviny pochází 40 % světové produkce kakaa. Jeho pěstování má svou temnou stranu. Původní deštný prales je prakticky vykácen a pěstitelé žijí v chudobě. Velcí výrobci čokolád se před téměř 20 lety zavázali, že přestanou při výrobě používat kakao sklizené dětmi. Dle výzkumu Chicagské univerzity pro americké ministerstvo práce z roku 2020 pracuje jen v Pobřeží slonoviny a Ghaně v kakaovém průmyslu přes 2 miliony dětí.

O situaci na kakaových plantážích v západní Africe informoval náš kolega Stanislav Komínek osobním svědectvím také v reportáži Seznam TV nebo v reportáži pro pořad České televize Reportéři ČT. Z dokumentární cesty vznikla také výstava Cena kakaa.

150 64 Dokument Ve stínu kakaovníku z dílny Fairtrade Česko a Slovensko vyhrál cenu na festivalu Agrofilm 2022-10-13