Co je Fairtrade

Fairtrade je certifikace zboží. Lidem ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky poskytuje možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Pěstitelé a zaměstnanci dostávají v rámci systému Fairtrade za své kakao, kávu nebo další plodiny spravedlivou výkupní cenu a navíc fairtradový příplatek.

Mezi základní principy Fairtrade patří:

  • spravedlivá výkupní cena,
  • fairtradový příplatek,
  • možnost předfinancování,
  • demokratické rozhodování,
  • dodržování pracovních práv,
  • zákaz nucené a dětské práce,
  • šetrnost k životnímu prostředí.

Fairtradové komodity pěstují především drobní pěstitelé ve světě. Jedná se hlavně o kávu a kakao, ale také o banány, čaj, třtinový cukr, rýži, koření, bavlnu nebo řezané květiny.

Fairtradové výrobky poznáte dle certifikační známky FAIRTRADE®, jsou to ale také výrobky (především řemeslné a textilní zboží), které pocházejí od členů Světové fairtradové organizace (WFTO), historicky starší součásti konceptu spravedlivého obchodu (fair trade). Více k oběma systémům fair trade najdete na www.fairtrade.cz/jak-poznat-fair-trade.

Více o fungování Fairtrade najdete na www.fairtrade.cz.