Fairtradové školy u nás inspirují a motivují už 10 let

Podpořit pěstitele ve světě a přemýšlet o našem propojení můžeme už na školách. Fairtradové školy jsou součástí kampaně Fairtradová města – mezinárodní iniciativy označování míst, kde je podporován fair trade. V České republice si nyní připomínáme 10leté výročí prvních dvou Fairtradových škol, kterými byly od 9. února 2012 Masarykova ZŠ, Litoměřice a SŠ a JŠ Volyně

Podpořit pěstitele ve světě a přemýšlet o našem propojení můžeme už na školách. Fairtradové školy jsou součástí kampaně Fairtradová města – mezinárodní iniciativy označování míst, kde je podporován fair trade. V České republice si nyní připomínáme 10leté výročí prvních dvou Fairtradových škol, kterými byly od 9. února 2012 Masarykova ZŠ, Litoměřice a SŠ a JŠ Volyně. Aktuálně je do kampaně zapojeno 47 škol v ČR, ve světě jsou to další tisíce. Například v Rakousku je Fairtradových škol přes 60, v Německu přes 700, ve Velké Británii dokonce přes 800. Na všech těchto místech fungují k podpoře fair trade řídicí skupiny, spolupracují žáci a studenti s pedagogy.  

Prvním zapojeným městem a školou byly v ČR v Litoměřicích. „Desetiletá podpora fair trade přinesla škole nejen nespočetné množství skvělých akcí, mezipředmětových výukových námětů, autentických přednášek a výstav, ale zejména dlouhodobé sdílení myšlenky pomoci a podpory vrstevníků v potřebných koutech světa,“ potvrzuje pedagožka Iveta Dragoňová z první zapojené ZŠ Masarykova v Litoměřicích. Její žák z 5.A Tobiáš Kudrna vysvětluje: „Myslím si, že všichni pěstitelé a řemeslníci by měli být férově ohodnoceni za svoji práci. Děti by neměly pracovat, ale učit se,“ a navazuje Viktorka Vilímová z 5.B: „Nejen že mi fairtradové výrobky chutnají, ale mám vždy radost z podpory dětí.“ 

Jitka Rutschová, učitelka ze ZŠ a MŠ Maleč, rekapituluje dlouhodobou spolupráci: „10 leté výročí? To je neuvěřitelné! Viděla jsem své žáky, jak rostou, jak přemýšlí, ztrácí ostych, diskutují a jsou na sebe i školu hrdí. To je pro mně skvělá odměna! Jako učitelka jsem získala spoustu kvalitních materiálů, možností. Co se změnilo v naší škole? Tak nějak se fair trade stal filozofií školy. Každý rok máme ve školní jídelně fairtradový oběd, kávu pro rodiče… a vloni jsme prodejem fairtradových sladkostí charitativně podpořili ZŠ Hrušky zničené tornádem. Zkrátka kampaň Fairtradové školy u nás odstartovala mnoho aktivit.“ 

„Prostřednictvím fairtradových aktivit se snažíme žákům ukázat, jak je důležité přemýšlet v globálních souvislostech a propojovat je s naším lokálním bytím. Zájem je mezi žáky obrovský. Stejně jako touha některých z nich po skutečně zodpovědném bytí. Projekt Fairtradová škola jim ukazuje jednu z možných cest, po které se mohou ve svém životě vydat,”doplňuje Stanislav Švejcar ze ZŠ Zámecká v Litomyšli.

Fairtradové školy přidávají globální rozvojová témata do výuky, využívají fairtradové výrobky a aktivně pracují na informování veřejnosti. Zapojení do kampaně školám přináší posílení dobrého jména, vzdělávání žáků praktickým příkladem, zajímavé náměty pro výuku a přidanou hodnotu ve srovnání s jinými školami. Svými aktivitami dávají najevo svou společenskou odpovědnost a zájem o globální vzdělávání. Titul Fairtradová škola mohou získat školy na všech úrovních vzdělávacího systému po splnění 5 kritérií. Prvním krokem bývá většinou seskupení party pedagogů a studentů pro společné založení řídicí skupiny a plánování aktivit. 

Prvních 7 let kampaň koordinovaly společně s námi další dvě nevládní neziskové organizace: NaZemi Ekumenická akademie. Poslední tři roky kampaň koordinujeme ve Fairtrade ČS. Na základě externí evaluace Fairtradových měst a škol jsme pokračovali ve sdílení příkladů dobré praxe, vytvářeli nové příležitosti věnovat se globálním tématům, ale také sepsali manuál pro organizování osvětových akcí Informujeme o světě. Vzdělávání se věnujeme stále víc, posílili jsme náš tým o nového kolegu Honzu Jíchu a také vytvořili novou podstránku ke vzdělávání www.fairtrade.cz/vzdelavani. Tam si nyní může každý stáhnout již 8 vzdělávacích lekcí nebo projít přehled TOP5 globálního vzdělávání. Pro jeho vypracování jsme oslovili 5 nejsilnějších organizací, které se věnují globálnímu vzdělávání, aby za svou organizaci každá dala 5 tipů na nejzajímavější aktivity. 

Máte zájem o více informací? Chcete se připojit k Fairtradovým městům nebo školám? Napište nám na jan.jicha@fairtrade.cz nebo stanislav.kominek@fairtrade.cz.

150 66 Fairtradové školy u nás inspirují a motivují už 10 let 2022-10-13