Kojetínská škola je férová. Na gymnáziu oslavili nový titul Fairtradové školy

Při školních oslavách Dne studentstva uspořádali na gymnáziu v Kojetíně různé besedy, workshopy a zařadili i téma odpovědné spotřeby a spravedlivého obchodu. Titul Fairtradové školy dnes získali při slavnostním předání po několika letech příprav. Celorepublikově má u nás tento titul 35 škol a celosvětově se zapojuje více než 2000 škol, které ve výuce i mimo ni podporují pěstitele ve světě a společenskou odpovědnost a ekologickou i sociální udržitelnost.

Studenti a pedagogové školy se seznámili při besedě s podmínkami pěstitelů kávy v Kolumbii a převzali titul od Stanislava Komínka, vedoucího kampaní organizace Fairtrade Česko a Slovensko. Ten při předání zdůraznil, že pěstitelé kávy musí čelit nízkým výkupním cenám, zvyšujícím se nákladům i dopadům klimatické změny. Systém Fairtrade jim pomáhá se těmto výzvám aktivně postavit: „Ve Fairtrade mají pěstitelé možnost se prodeje své kávy důstojněji uživit, navíc dostávají fairtradový příplatek. Pomocí odborných rad a materiální podpory pomáhají zapojená družstva pěstitelům vysazovat odolnější odrůdy kávovníku nebo pěstovat ve stínu.“

V Kojetíně se věnují globálnímu rozvojovému vzdělávání od roku 2015, kdy se zapojili do projektu Světová škola, a to především v hodinách přírodopisu, zeměpisu, občanské výchovy a jazyků. Každoročně připravují projektový den s globálními tématy. Už v roce 2020 jím bylo téma fair trade. V rámci celoročních projektů pomáhali na základní škole v ukrajinském Mukačevu i v komunitním centru Ostrov Naděje v Keni. Nešlo jen o charitativní akce, ale i o vzdělávání, dozvídali se o těchto zemích nové informace a ty pak předávali studentům i veřejnosti.„Zapojit se mezi Fairtradové školy vyplynulo postupně z těchto aktivit. Už dříve jsme se věnovali globálním a environmentálním tématům a přišlo nám logické propojit tato témata i se světem Fairtrade a odpovědnou spotřebou,“ popisuje Mgr. Dana Dýmalová, pedagožka a koordinátorka fairtradového týmu na škole.

Téma Fairtrade je nám už obecně známé. Všichni v řídicí skupině chápeme, proč je důležité spravedlivé obchodování, a proto produkty s tímto označením rádi nakupujeme. Také se snažíme o tomto tématu informovat i ty, kteří o něm zatím neví nebo chtějí vědět víc,  vysvětluje, proč se zapojují na škole Michaela Hošťálková, studentka sexty.  A jejich konkrétní aktivity vyjmenovává Marie Gefingová, studentka septimy:Pořádáme Výstavy na stromech s tématikou spravedlivého obchodu, šíříme povědomí o tomto tématu mezi žáky školy, ale i mezi dospělými, například na dnech otevřených dveří. Pro seniory pravidelně před Vánocemi chystáme dárky s přáním a výrobkem Fairtrade.

Fairtradové školy přidávají globální rozvojová témata do výuky, využívají fairtradové výrobky a aktivně pracují na informování veřejnosti. Zapojení do kampaně školám přináší posílení dobrého jména, vzdělávání žáků praktickým příkladem, zajímavé náměty pro výuku a přidanou hodnotu ve srovnání s jinými školami. V České republice jsme si letos připomněli desáté výročí prvních Fairtradových škol. Více na www.fairtradoveskoly.cz.

150 99 Kojetínská škola je férová. Na gymnáziu oslavili nový titul Fairtradové školy 2022-11-21