Nová vzdělávací lekce a hra

V týmu Fairtrade Česko a Slovensko jsme pro vás připravili novou vzdělávací lekci Není plantáž jako plantáž a také vzdělávací hru Kostarika. Díky hře nahlédnete do života pěstitele kávy v Kostarice, lekce porovnává konvenční a ekologický způsob pěstování plodin.

Lekce Není plantáž jako plantáž porovnává konvenční a ekologický způsob pěstování plodin, konkrétně pracuje s příklady banánových, ananasových a kávových plantáží v Latinské Americe a z českého zemědělství. Účastníci a účastnice pracují ve skupinách s texty, fotografiemi a citacemi pěstitelů, zjišťují informace o různých způsobech zemědělství a seznamují se s přínosy zemědělství certifikovaného bio a Fairtrade.

Kostarika je naše nová vzdělávací stolní hra o životní cestě pěstitele kávy v Kostarice. Účastníci a účastnice si přiblíží situaci pěstitele kávy v Kostarice. Uvědomí si, že se musí vypořádávat nejen s fyzicky náročnou prací, ale také s externími faktory, které mohou jen pramálo ovlivnit. Zejména se současným nastavením mezinárodního obchodu a s klimatickou změnou.

Lekci i hru si můžete zdarma stáhnout na www.fairtrade.cz/vzdelavani.

150 75 Nová vzdělávací lekce a hra 2023-08-15