Pražská Střední odborná škola pro administrativu EU je nově Fairtradovou školou

Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie v Praze 9 se stala držitelem titulu Fairtradová škola. Celorepublikově se v ČR zapojuje do fairtradové kampaně 48 škol a celosvětově více než 2000, které ve výuce i mimo ni podporují společenskou odpovědnost a ekologickou i sociální udržitelnost.

Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie v Praze 9 se stala držitelem titulu Fairtradová škola. Celorepublikově se v ČR zapojuje do fairtradové kampaně 48 škol a celosvětově více než 2000, které ve výuce i mimo ni podporují společenskou odpovědnost a ekologickou i sociální udržitelnost. Certifikát dnes předal studentům a pedagogům školy zástupce neziskové organizace Fairtrade Česko a Slovensko, která kampaně Fairtradových škol a měst koordinuje. Zároveň se studenti zúčastnili přednášky s besedou o podmínkách fairtradových pěstitelů v Kostarice. 

„Tématu fair trade se naše škola začala věnovat proto, že je nám velmi blízká tato myšlenka. Chceme podporovat spravedlivý obchod a produkty a chceme napomáhat budovat povědomí o značce Fairtrade nejen mezi žáky naší školy, ale i u širší veřejnosti,” vysvětluje zapojení Jarmila Prokopcová ze Střední odborné školy pro administrativu Evropské unie a doplňuje:  „Akce spojené s fair trade nám přinášejí radost při jejich společném vymýšlení, uspokojení při realizaci, dobrý pocit, že se naše škola podílí na skvělé myšlence. Získání titulu Fairtradová škola je pro naši školu velmi prestižním oceněním, které určitě posílí pozitivní vnímání jména školy.”

Škola také uspořádala již řadu akcí na podporu fair trade. Žáci připravili fairtradovou kavárnu s dezerty spolu s výstavou o kávě, zhlédli výstavu Cena kakaa, organizovali Fairtradovou snídani v místním Domě mládeže. „Téma fair trade ovšem probíráme i ve výuce, například v předmětu základy přírodních věd. Téma zařazujeme do části, kde se věnujeme udržitelnému rozvoji jako způsobu života, který se přibližuje harmonii vztahů mezi člověkem a přírodou. Je založeno na odpovědnosti k dalším generacím a zároveň na úctě k přírodě,“ vysvětluje vyučující Zuzana Faltusová. Globální témata jako pracovní podmínky ve světě, lidská práva nebo dětská práce jsou probírána i v dalších předmětech, například ve společenskovědním semináři nebo řízení lidských zdrojů.

Fairtradové školy přidávají globální rozvojová témata do výuky, využívají fairtradové výrobky a aktivně pracují na informování veřejnosti. Zapojení do kampaně školám přináší posílení dobrého jména, vzdělávání žáků praktickým příkladem, zajímavé náměty pro výuku a přidanou hodnotu ve srovnání s jinými školami. Svými aktivitami dávají najevo svou společenskou odpovědnost a zájem o globální vzdělávání. Titul Fairtradová škola mohou získat školy na všech úrovních vzdělávacího systému po splnění pěti kritérií. Prvním krokem bývá většinou seskupení skupiny pedagogů a studentů pro společné založení řídicí skupiny a plánování aktivit. V České republice jsme si letos připomněli desáté výročí prvních Fairtradových škol.

Máte zájem o více informací? Chcete se připojit k Fairtradovým městům nebo školám? Napište nám na jan.jicha@fairtrade.cz nebo stanislav.kominek@fairtrade.cz.

150 100 Pražská Střední odborná škola pro administrativu EU je nově Fairtradovou školou 2022-10-13