Přispíváme ke globálnímu vzdělávání. Stáhněte si zdarma naše nové vzdělávací lekce

Pro nás ve Fairtrade Česko a Slovensko je důležité přispívat k pochopení našeho vztahu k ostatním lidem a místům ve světě. Na naší nové podstránce www.fairtrade.cz/vzdelavani se věnujeme globálnímu vzdělávání. Můžete si zde zdarma stáhnout naše vzdělávací lekce a získat tipy na zásadní témata a materiály globálního vzdělávání. Najdete tam i část věnovanou hodnotám a principům, na kterých vzdělávání pro život v 21. století stavět.


Pro život v našem světě je stále důležitější, aby člověk uměl kriticky přemýšlet a naslouchat druhým, analyzovat informace, reflektovat souvislosti a individuálně i kolektivně reagovat na nové výzvy a změny. Zorientovat se v propojeném a měnícím se světě nám pomáhá globální vzdělávání. To nás směřuje k přijetí spolu zodpovědnosti a nalézání způsobů, jak spolu žít s ohledem na potřeby všech a při zachování limitů planety,vysvětluje naše zapojení do tématu vzdělávání Hana Malíková, ředitelka Fairtrade Česko a Slovensko a doplňuje: „Rádi přispíváme ke globálnímu vzdělávání, zároveň nikdy nebudeme čistě vzdělávací organizace.“

TÉMATA

Minulý rok jsme dali dohromady přehled TOP 5 globálního vzdělávání. Oslovili jsme k tomu odbornice z organizací ADRA, ARPOK, Charita ČR, NaZemi a vzdělávacího programu Varianty organizace Člověka v tísni. V  tomto přehledu nabízí každá po 5 aktuálních tipech, celkem 25 možností zapojení. 

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je spiderman-lekce-1024x389.png.

Globální vzdělávání se věnuje zásadním tématům, které nás propojují s dalšími lidmi a místy ve světě. Mezi ty hlavní patří klimatická změna, chudoba, dětská práce, kácení deštných pralesů, pracovní podmínky, globalizovaný obchod, odpovědná spotřeba nebo migrace

NAŠE LEKCE

Hned několika těmto tématům jsme věnovali pozornost v našich vzdělávacích lekcích. Metodicky na nich pracoval kolega Stanislav Komínek s Veronikou Ambrozyovou ze vzdělávacího programu Varianty organizace Člověka v tísni. 

V lekci Záhada levných banánů se zaměřujeme na roli globálních spotřebitelů a na různé faktory cenové politiky našich oblíbených produktů. V lekci Základní potřeby podporujeme zamyšlení nad potřebami pro zajištění důstojného života. Díky lekci Ochránci pralesa se účastníci a účastnice seznámí s podmínkami pěstování kakaa v Sierra Leone a možnostmi udržitelného zemědělství a ochrany deštných pralesů. 

Můžete si ve skupině také zahrát vzdělávací hru Fairtradový AZ kvíz. Komu se prvnímu podaří propojit všechny tři strany herního plánu?

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je e340QLBDb8nYYzx6pBrnJbGzhLFAXm_iiFmf-XOgTHNbQNNkRb75NkAKHyy-Im6tzufH2SrB70UibeHXqdqbVcUAT9PHXJZ8AXBC1ggOH5gbZ4RNLQ8YdgLuBzWWYvXImisO-imU.

HODNOTY A PRINCIPY

Na naší podstránce www.fairtrade.cz/vzdelavani dáváme prostor nejen tématům, ale i tomu, jak vzděláváme, na jakých hodnotách a principech vzdělávání stavíme. 

V globálním vzdělávání podporujeme kritické myšlení, klademe otázky, diskutujeme, zjišťujeme si informace, věnujeme se prožitku. Ponořit se do hlubin globálního vzdělávání můžete díky materiálu NaZemi s názvem Objevuj svět globálního vzdělávání. Najdete tam i konkrétní tipy, jak se ve výuce věnovat hodnotám solidarity, spolupráce, participace nebo angažovanosti. 

O hodnotovém rámci nemusíte přemýšlet pouze u vzdělávání, ale i při pořádání osvětových akcí. K zamyšlení nad hodnotami a co pořádanou akcí nevědomky komunikujeme si můžete stáhnout zdarma náš manuál Informujeme o světě. I s dobrým záměrem totiž často můžeme nevědomě utvrzovat stereotypní a předsudečné uvažování a prohlubovat již existující nerovnosti mezi lidmi a jejich skupinami. Manuál nenabízí jednoduchá řešení a jasný návod na uspořádání pozitivní akce, ale prostor k zamyšlení. Často totiž pořádáme akci a mluvíme o nelehkých a často nejednoznačných tématech.

Další možnosti osobního zapojení najdete na www.fairtrade.cz/zapojte-se

150 68 Přispíváme ke globálnímu vzdělávání. Stáhněte si zdarma naše nové vzdělávací lekce 2022-10-13