Uspořádali jsme vzdělávací seminář o Fairtrade pro řídicí skupiny Fairtradových škol

Na závěr února jsme se sešli se členy řídicích skupin Fairtradových škol v centru ekologických aktivit Sluňákov a uspořádali dvoudenní seminář zaměřený na prohloubení porozumění Fairtrade a plánování aktivit. Zúčastnili se pedagogové i studenti z rozmanitých škol od základní po vysokou: ZŠ Valašské Klobouky, Gymnázium Kojetín, VOŠ Hradec Králové a studentské sdružení BeFair při České zemědělské univerzitě.

Program semináře byl rozdělen na dvě části. Během pátečního odpoledne se účastníci zaměřili na problémy související s konvenčním pěstováním kakaa a dopady Fairtrade na životy pěstitelů a ochranu životního prostředí. Sobotní dopoledne patřilo plánování aktivit. „Setkání nám dalo dobrý náhled na celý systém Fairtrade, ujasnili jsme si pojmy, které se ho týkají, a žáci získali ucelený přehled. U přípravy vlastní akce jsme kladli důraz na to, co chceme, jak to chceme, s čím můžeme počítat, kde můžeme očekávat překážky,” potvrzuje Hanka Kujalová z Vyšší odborné školy zdravotnické v Hradci Králové a sami chystají  „Férový den” složený z různých aktivit na podporu povědomí o životě pěstitelů.

„Ze setkání jsme si odnesli hodně informací a měli možnost sdílet své nápady a zkušenosti s ostatními. Díky této akci jsme si uvědomili, na co se musíme opravdu v naší studentské organizaci zaměřit. Rádi jsme poznali i studenty a řídicí skupiny z jiných regionů,” shrnul Filipp Melaj, předseda studentské organizace BeFair. 

„Při práci s aktivními lidmi na školách je pro nás důležité prohlubovat znalosti o situaci pěstitelů, ale i uvědomění si vlastní aktivní role. Motivované skupiny, které tématu rozumí a přemýšlí i o dopadu svých aktivit, dokáží společně velkou měrou přispět k lepšímu životu pěstitelů kávy, kakaa nebo banánů, a to ať už svým nákupním chováním, nebo aktivním občanstvím. Na podzim čeká zástupce Fairtradových měst a škol Národní fairtradová konference, kde budou moci dále sdílet příklady dobré praxe. Podobná setkání plánujeme i pro jednotlivce,” vysvětluje Stanislav Komínek, vedoucí kampaní z Fairtrade Česko a Slovensko. 

Fairtradové školy přidávají globální rozvojová témata do výuky, využívají fairtradové výrobky a aktivně pracují na informování veřejnosti. Zapojení do kampaně školám přináší posílení dobrého jména, vzdělávání žáků praktickým příkladem, zajímavé náměty pro výuku a přidanou hodnotu ve srovnání s jinými školami. Souvisejícími aktivitami dávají najevo svou společenskou odpovědnost a zájem o globální vzdělávání. Titul Fairtradová škola mohou získat školy na všech úrovních vzdělávacího systému po splnění pěti kritérií. Prvním krokem bývá většinou sestavení skupiny pedagogů a studentů pro společné založení řídicího týmu a plánování aktivit. V České republice jsme si letos připomněli desáté výročí prvních Fairtradových škol a aktuálně je v ČR do kampaně zapojeno 47 škol, ve světě jsou to další tisíce.  

Máte zájem o více informací? Chcete se připojit k Fairtradovým městům nebo školám? Napište nám na jan.jicha@fairtrade.cz nebo stanislav.kominek@fairtrade.cz.

150 113 Uspořádali jsme vzdělávací seminář o Fairtrade pro řídicí skupiny Fairtradových škol 2022-10-13