ZŠ a MŠ Kopidlno získávají po dvou letech příprav titul Fairtradová škola

Kopidlenská škola a školka po dvou letech příprav získaly titul Fairtradová škola. Celorepublikově má u nás tento titul 33 škol a celosvětově se zapojuje více než 2000 škol, které ve výuce i mimo ni podporují společenskou odpovědnost a ekologickou i sociální udržitelnost. Certifikát dnes předal studentům a pedagogům na slavnostním otevření nově opravené budovy školy Lubomír Kadaně, ředitel neziskové organizace Fairtrade Česko a Slovensko.

„Vysvětlujeme dětem globální souvislosti. To, že my žijeme v relativně přívětivém prostředí, neznamená, že tak žijí všechny děti. Tím, že projekt podporujeme, můžeme dětem na druhém konci světa svým způsobem pomoci,“ vysvětluje ředitel školy Pavel Berný a popisuje jejich zapojení:  „V MŠ se paní učitelky rozhodly formou her a omalovánek již od nejmenších přiblížit rozdílné životní podmínky dětí v různých částech světa. Na vyšším stupni ZŠ je již problematika spravedlivého obchodu trvale zařazena do výuky některých předmětů, jako jsou zeměpis nebo výchova k občanství. Navíc pořádáme informační výstavy a projektové dny o podmínkách pěstitelů kávy, kakaa, banánů z Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Ve školní jídelně třeba připravili i oběd s fairtradovými potravinami a zároveň si strávníci mohli přečíst nástěnku s informacemi, co spravedlivý obchod je a jaké jsou jeho principy a zásady.“

Své důvody zapojení do kampaně popisuje i učitel biologie a chemie a člen řídicí skupiny Václav Hylmar: „Podporu Fairtrade chápu hlavně jako významnou pomoc pěstitelům a dělníkům z chudých oblastí světa, jejich rodinám, ale zároveň i jako významný krok pro udržení biodiverzity naší planety.“ Jeho slova doplňuje žákyně 8.třídy Kristýna Skřivánková: „Fairtrade, to je pro mě spravedlivý obchod, spravedlivé ceny.“

Na slavnostním předání titulu vyzdvihl roli férového obchodu i ředitel Fairtrade Česko a Slovensko Lubomír Kadaně: „Vezměme si třeba čokoládu. Je smutnou skutečností, že většina pěstitelů kakaa si nevydělá ani na pokrytí základních potřeb. Podle výzkumů si vydělají průměrně méně než jeden dolar denně. Toto se Faitrade snaží napravit. Díky  systému Fairtrade mají farmáři jistotu fairtradového příplatku a minimální ceny a jsou tak částečně chráněni proti výkyvům trhu a navíc mohou investovat do lepší budoucnosti pro sebe, své rodiny a své komunity.

150 78 ZŠ a MŠ Kopidlno získávají po dvou letech příprav titul Fairtradová škola 2022-10-13