Gymnázium Hodonín

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni s titulem

Gymnázium a Obchodní akademie Hodonín se stala 29. června 2017 Fairtradovou školou. Deklaraci podpory fair trade podepsal ředitel školy Mgr. Jan Marenčík v listopadu 2016.

Zařazení problematiky fair trade do výuky probíhá zejména v předmětech zeměpis, občanská výchova, základy společenských věd, dějepis, přírodopis, biologie a výtvarná výchova. Podle ŠVP je problematika obsažena v průřezových tématech Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Environmentální výchova. 

Díky spolupráci se Zdravým městem Hodonín škola pravidelně objednává pro své studenty výukové programy ke globálním tématům. Na podzim 2015 proběhla beseda s jihoamerickými pěstiteli kávy, v listopadu 2015 proběhl 2x výukový program s lektory NaZemi s názvy „Šaty dělají člověka“ a „Hořká chuť čokolády“.

V roce 2016 se škola zapojovala do organizace osvětových akcí pořádaných městem Hodonín – květnové Férové snídaně nebo Ekojarmarku. Na škole visí výstava plakátů vyrobených studenty k tématu fair trade. V říjnu škola zapojila blízký park na Masarykově náměstí do Výstavy na stromech

Fairtradová káva se podává návštěvám školy v kanceláři ředitele, je k dispozici také v místní sborovně.

Škola se podílí na medializaci fair trade:

Helga Malečková
pedagožka
E-mail: maleckova@goah.cz

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, příspěvková organizace, Legionářů 813/1, 695 11 Hodonín

www.goah.cz

150 53 Gymnázium Hodonín 2023-01-05