Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni s titulem

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč je od 20. 12. 2012 čtvrtou Fairtradovou školou v České republice. Je jednou z největších středních škol na Třebíčsku a fair trade podporuje již několik let. Pořádá přednášky o fair trade, informuje na akcích, ve škole je trvalá nástěnka a výstavka. Téma fair trade je zařazeno do projektů v rámci předmětů občanská nauka (projekt etika nakupování), aranžování a propagace (výroba propagačních letáků o fair trade) a předmětu potraviny a výživa (kvalita fairtradových potravin). Deklaraci podpory fair trade podepsala ředitelka školy Mgr. Libuše Kolářová 12. 6. 2012. „Považujeme za čest stát se Fairtradovou školou a šířit tak dobré myšlenky spravedlivého obchodu mezi své studenty. Prostřednictvím sociálních partnerů a společenských akcí, které naše škola zajišťuje, můžeme oslovit širokou odbornou i laickou veřejnost. Máme radost, že se Hotelová škola Třebíč stává první Fairtradovou školou nejen v Třebíči, ale i v Kraji Vysočina,“ říká o úspěchu své školy.

„Myslíme si, že je třeba myšlenku podpory fair trade dostat více do života lidí u nás. Abychom si všichni uvědomovali, že fair trade je šancí pro konkrétní lidi z rozvojových zemí vymanit se z chudoby a pro spotřebitele vyjádřit globální solidaritu a odpovědnost. Příležitost znovu navázat ztracené spojení mezi těmi, kdo výrobky vyrábí, a těmi, kdo je spotřebovávají, a také dozvědět se o vzdálených zemích a kulturách,“ popsala důvody zapojení do kampaně studentka 2. ročníku Lucie Syrová.

Škola spolupracuje se Zdravým městem Třebíč a ekologickým střediskem Chaloupky, v letech 2011 a 2012 se spolupodílela na pořádání happeningu Férová snídaně ve vašem městě. Od září 2012 si mohou žáci v dopoledních hodinách zakoupit fairtradové výrobky také na recepcích škol na Sirotčí a Borovině, kde studenti vykonávají část praxe – prodej občerstvení studentům školy. U fairtradových výrobků jsou k dispozici plakáty a letáky informující o fair trade.

V roce 2013 škola aktivně pokračovala ve své podpoře fair trade a uspořádala k tomu několik akcích na půdě školy nebo v ulicích města. Na Vánoční výstavě paní ředitelka s žáky školy podepisovali petiční archy na podporu pěstitelů kakaa Za férovou čokoládu a na chodbách vystavovali edukativní panely, připraveny byly také ochutnávky vánočního cukroví z fairtradových surovin se sloganem: „Suroviny z mírného pásma – podpora českých producentů. Suroviny tropického a subtropického pásma – podpora fairtradových producentů“.

Ve školním roce 2015/2016 škola uspořádala ve spolupráci se Zdravým městem Třebíč Biojarmark, v rámci kterého propagovala fair trade mezi veřejností. Žáci měli možnost osobně se setkat a besedovat s pěstiteli fairtradové kávy z Mexika a Guatemaly, které do České republiky pozvala společnost NaZemi. Oba pěstitelé ochotně diskutovali se žáky o kávě, fair trade, obchodování s kávou. Besedy se zúčastnili i hosté z radnice. „Lidé by měli kupovat fairtradovou kávu, protože pomáhají chudým lidem, aby měli důstojnější život a mohli poskytnout vzdělání svým dětem,“ řekl uvedl jeden z pěstitelů, Eimar Velázquez Mazariegos z mexického družstva ISMAM.
Každý rok se škola zapojuje do Férové snídaně, pořádá přednášky o fair trade. Také ve školním roce 2017/2018 škola uspořádala akci na podporu fair trade v rámci dne otevřených dveří, zapojila se do Férové snídaně, informace o fair trade jsou zařazeny do výuky předmětů Potraviny a výživa, Suroviny, Zbožíznalství, Občanská nauka. V roce 2021 pokračovali na škole s výukou globálních témat a zapojování do informačních akcí.

Škola o fair trade informuje média:

Mgr. Jitka Vejtasová
učitelka
E-mail: vejtasova@ucitel.oahstrebic.cz
Tel.: +420 728 774 062

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč
Sirotčí 4, 674 01 Třebíč
www.oahstrebic.cz

150 44 Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč 2023-02-14