VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni s titulem

Dne 16. listopadu 2017 získala Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234, titul Fairtradová škola. Titul byl předán v rámci studentského dne, který si studenti a studentky každoročně sami organizují. Škola usilovně pracovala na získání titulu od září 2015. Řídicí skupina, která měla 5 členů (2 učitele a 3 studenty) se od začátku mohla spolehnout na podporu vedení školy. Jménem paní ředitelky byla podepsána a školním razítkem označena deklarace podpory fair trade. Na školním webu i na školní chodbě visí informace o fair trade a náměty, jak se zapojit do jeho podpory.

Díky aktivitě a entuziasmu pedagogického sboru se studenti s problematikou fair trade a tématy globálního rozvojového vzdělávání seznamují jako s průřezovým tématem. Koncem listopadu 2015 se studenti zajímající se o problematiku fair trade zúčastnili interaktivní výstavy Supermarket SVĚT, která je zaměřena na globální rozvojové vzdělávání. Pedagogové jsou aktivní v oblasti globálního sebevzdělávání, ve školním roce 2016/17 např. ve Školském zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Hradci Králové (Pohled na subkultury a životní styl mládeže; Evropská migrační krize, historické kořeny; Nástrahy virtuálního světa) či v kurzech vzdělávacích institucí Descartes (Energetika v 21. století i ve vzdálenější budoucnosti), Člověk v tísni (Tři podoby propagandy) a Arpok (Učíme o globálních souvislostech III.).

Zařazení fair trade a globálního vzdělávání do výuky probíhá zejména v předmětech občanská nauka, dějepis, první pomoc, etická výchova, psychologie a komunikace, fyzika, ekonomika. Škola organizuje debaty a diskuse o pozitivech i problémech multikulturního soužití, objasnění příčin migrace lidí. Osvětové aktivity probíhají v průběhu celého roku. V prosinci 2016 byl v rámci akce Příběh banánu ozdoben strom před budovou školy. Koncem března řídicí skupina držela stráž u Férového stánku na filmovém festivalu dokumentárního filmu o lidských právech Jeden svět. Zde informovala o Fairtrade a rozdávala samolepící pozvánky (ideální na ledničku) na Férovou snídani. A právě Férová snídaně v Hradci Králové, která tradičně probíhá v Jiráskových sadech, je náš Opus magnum. Obvykle na pikniku přivítáme kolem 60 nadšených a s chutí snídajících hostů včetně zástupců médií. Férovou snídani uspořádala škola i v květnu 2017 (podívejte se na video z akce), kde byla i možnost ochutnávky fairtradové čokolády. V říjnu 2017 škola spolupracovala s Gymnáziem Boženy Němcové na akci Výstava na stromech v Žižkových sadech.

Ve školní kantýně se prodávají fairtradové výrobky, škola tím podporuje větší dostupnost etických výrobků. Každý rok probíhá Férová snídaně či Výstava na stromech, na mnoha akcích se prodávaly či rozdálavaly fairtradové výrobky včetně kondomů při interaktivním odpoledni věnovaném HIV/AIDS, škola se účastní happeningů na podporu místních pěstitelů.

Škola také invenčně využívá tzv. šablony pro zjednodušené vykazování, s jejich pomocí financuje komunitní setkání pro rodiče i žáky jiných škol s osvětovým obsahem a fairtradovým občerstvením. Další finanční zdroje pro fairtradové aktivity získává od Královéhradeckého kraje. Velmi aktivně spolupracuje s dalšími školami (Gymnázium Boženy Němcové, ZŠ a MŠ Kukleny, Obchodní akademie HK, nezisková organizace Edulín).

Ve školním roce 2021/22 proběhla Výstava na stromech (aktuální říjnová Život v bavlně i obnovené starší výstavy při jiných příležitostech), fairtradová kavárnička pro rodiče, vánoční turnaj ve stolním tenisu a další soutěže s fairtradovými cenami. Na jaře byla instalována výstava Hladová planeta a proběhly diskuse o férovém obchodu. Řídicí skupina také využila příležitosti zúčastnit se semináře pořádaném FTČS na Sluňákově. V květnu proběhla kromě tradiční Férové snídaně ještě beseda Kampaň obyčejného hrdinství, kterou vedli členové řídicí skupiny s žáky Domova mládeže Komenského. 

O všech fairtradových akcích informuje škola ve své webové kronice: https://www.zshk.cz/kronika-dm/vystava-na-stromech-zivot-v-bavlne/ a další. 

https://www.facebook.com/events/574153020603583/?ref=newsfeed

https://hradecky.denik.cz/ctenar-reporter/pozvanka-ferova-snidane-podpori-pestitele-kavy-kakaa-ci-bananu-v-zemich-afriky-2.html
https://hradecky.denik.cz/ctenar-reporter/hradec-ozil-ferovou-snidani-piknik-podporil-pestitele-z-afriky-asie-i-ameriky-20.html
https://www.zshk.cz/kronika-dm/ferova-snidane/

Souhrnné informace o globálních tématech na škole pak v ekologickém bulletinu Královéhradeckého kraje Ekoton:

https://www.ekologickavychova.cz/sites/default/files/prilohy/materialy/EKOTON%2037/2022/ekoton-37-2022-final_web.pdf  str. 27

https://www.ekologickavychova.cz/sites/default/files/prilohy/materialy/EKOTON%2036/2021/ekoton-36-2021-web.pdf

Projekty

https://www.zshk.cz/kronika-dm/ochutnavka-lokalnich-a-fair-trade-potravin/
https://www.zshk.cz/kronika-dm/fairtradova-kavarnicka-pro-rodice/
https://www.zshk.cz/kronika-dm/kampan-obycejneho-hrdinstvi-vysledky/

Starší medializace:

Hana Kujalová
pedagožka
E-mail: hana.kujalova@zshk.cz
Tel.: +420 601 563 226

Mgr. David Zlatovský
pedagog
Tel.: +420 495 075 214

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234, 500 03

www.zshk.cz

150 50 VOŠZ a SZŠ Hradec Králové 2023-01-30