ZŠ Bělá pod Bezdězem

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni s titulem

ZŠ Bělá pod Bezdězem se stala 17. ledna 2018 Fairtradovou školou. Deklaraci podpory fair trade podepsal v červnu 2016 její ředitel Mgr. Jiří Šíma. Na škole existuje řídicí skupina k podpoře fair trade, její aktuální složení je dohledatelné na webu školy.

Škola se zapojuje do organizace Férové snídaně NaZemi. Řídicí skupina pracuje na systematické podpoře fair trade ve škole: „Do školní sborovny a ředitelny pořizujeme fairtradovou kávu a cukr, kakao zase do cvičné kuchyně. Do výuky zařazujeme témata, nově jsme si je upravili i ve školním vzdělávacím programu,“ sdělila pedagožka Pavlína Cankařová. V roce 2017 se škola zapojila do organizace banánové Výstavy na stromech.

Globálním tématům se na škole věnují především v rámci výuky přírodovědy a vlastivědy na prvním stupni. Žáci se zapojili do projektu Mlsej s orangutanem (organizátor DDM MB). Na druhém stupni v předmětech přírodopis a chemie, zeměpis a angličtina, výchova k občanství a výtvarná výchova. Žáci 6. – 9. ročníku se každý rok zapojují do projektů DDM MB (letos projekt Kolik orangutanů je v jedné čokoládě? řešil dopad našich nákupů na životní prostředí) – vítězové vyrazili do botanické zahrady a absolvovali kurz Hořká chuť čokolády. Konkrétně se žáci s tématy seznámí během výuky v 7. ročníku (chov zvířat ve velkochovech, lov zvířat pro kožešiny, nucená dětská práce, kácení deštných pralesů, problematika palmového oleje), v 8. ročníku (palmový olej, hořká chuť čokolády) nebo v 9. ročníku (úmluvy o ochraně přírody a jejich porušování, klimatické změny a jejich vliv na životní prostředí, pracovní podmínky a dětská práce). V plánu je zařazování globálních témat i do výuky v 8. i 9. ročníku (v chemii, zeměpisu, přírodopisu, angličtině). 

Na škole z dostupných materiálů vyrobili kvarteto a kvíz, ze starých map vytvořili kolekci „Kde všude pracují děti“ a vystavili ji ve vestibulu školy. Pro výuku témat učitelé využívají projekty EVVOLUCE, programy Sdružení Tereza a materiály NaZemi. Na škole dobře funguje i vrstevnické vyučování, kdy žáci starších ročníků připraví prezentaci a nějaké dárečky (taháky šetrného spotřebitele, pravidla pro pěstování planety či fairtradový muffin) a oběhnou s nimi celou školu.

Na škole nelze koupit fairtradové produkty kvůli pamlskové vyhlášce. Na škole i přesto nakupují fairtradové dobroty a dávají je žákům jako dar za úspěchy ve školních soutěžích a olympiádách. Pedagogové také využívají fairtradovou kávu v místní sborovně. 

Pravidelně se pořádají Férové snídaně a Výstavy na stromech. 

Škola usiluje o medializaci fair trade např. články do městského zpravodaje. 

Ing. Pavlína Cankařová
pedagožka
Tel.: +420 602 824 344
E-mail: PavlinaCankarova@zsbela.cz

ZŠ Bělá pod Bezdězem, Máchova 1110, 294 21 Bělá pod Bezdězem

www.zsbela.cz

150 46 ZŠ Bělá pod Bezdězem 2023-01-04