ZŠ Svážná Most

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni s titulem

ZŠ Svážná v Mostě se 28. listopadu 2013 stala šestou Fairtradovou školou v České republice. 

Škola se zabývá aktivně ekologickými tématy. Pod vedením paní učitelky Mgr. Ivany Strnadové vznikl na podzim 2012 ve škole tým na podporu fair trade. Dne 4. 2. 2013 podepsala ředitelka školy Mgr. Jana Nachtigalová Deklaraci podpory fair trade a následně 21. 2. 2013 rozhodnutí vedení školy zapojit se mezi Fairtradové školy podpořila Rada města Mostu.

Škola se v květnu 2013 zapojila do celorepublikového happeningu Férová snídaně ve vašem městě. Od tohoto roku se na zahradě školy setkávají každý rok (s výjimkou v období pandemie covid-19). Na úspěšnou Férovou snídani škola navázala s propagací fair trade pořádáním Fairtradového jarmarku. Část výtěžku z tohoto jarmarku putoval již poněkolikáté do zdravotnického zařízení Hospic v Mostě.

Na škole se témata globálního vzdělávání objevují ve výuce v 9 různých vyučovacích předmětech a vyučuje je celkem 7 pedagogů. Žáci jsou průběžně seznamováni s problémy místními i globálními. 

Ve školním roce 2015/2016 se škole dařilo podpořit fair trade prostřednictvím více jak 15 akcí. Propagovali fair trade například před rodičovskou veřejností v rámci rodičovských schůzek nebo Noci s Andersenem, kdy řídící skupina připravila o fair trade prezentaci. V roce 2016 se škola zapojila do kampaně Za férové banány, do Férové snídaně, pořádala stánek s Fairtrade při otevření Geoparku. V roce 2017 se zapojili do Férové snídaně a kampaně Ukliďme Česko, pořádali ochutnávky na Dni Země
a Žákovské ekologické konferenci pro ZŠ a SŠ Ústeckého kraje, na Dětský den pořádali přednášku o pěstitelích kakaa a banánů. Škola propaguje fairtradové výrobky při oslavách Dne vody. V roce 2019 škola uspořádala Dýňování s pekařskou soutěží a propagací Fairtrade, k témuž účelu sloužila i Pohádková škola, kdy byli o hnutí poučeni rodiče. V následujícím roce pak proběhlo odpoledne s Fairtrade, Žákovská ekologická konference s podporou Ústeckého kraje. K tématu se vztahoval také Den Země, Den pro rodinu, Fairtradový jarmark a Férová snídaně.

Od roku 2021 se již pod vedením paní učitelky Wagnerové při různých oslavách nebo akcích školy nabízí fairtradové pohoštění (čaj, káva, sušenky) a místní výrobky (vajíčka, máslo, chléb). Každý rok se v parku vedle školy pořádá Výstava na stromech, která se koná během Týdne důstojné práce a upozorňuje na ožehavá témata naší každodenní spotřeby. Téma výstavy se každoročně mění.
Roku 2021 byla v přízemí školy instalována stálá výstava o fair trade, kterou průběžně využívají třídy při vyučování a slouží i k propagaci pro veřejnost. Kromě tradiční Výstavy na stromech proběhlo také Vánoční těšení v posledním adventním týdnu, kdy členové řídicí skupiny přednášeli spolužákům o fairtradových tématech a pořádali ochutnávky výrobků s logem FAIRTRADE.

Také ve školním roce 2022/23 se konala řada pěkných akcí – Výstava na stromech, Vánoční těšení, Světový den vody, Den Země a Férová snídaně.
Škola je i držitelkou titulu Ekologická škola, takže výuka a osvětové akce na téma globální odpovědnosti jsou přirozenou součástí vyučování napříč předměty a mimoškolními akcemi.

Medializace:

Michaela Wagnerová
pedagožka
Tel.: +420 734 111 400
E-mail: michaela.wagnerova@post.cz

Mgr. Jana Nachtigalová
ředitelka
Tel.: +420 730 575 278

Základní škola Most, Svážná 2342, příspěvková organizace

www.1zsmost.cz

150 64 ZŠ Svážná Most 2023-09-11