Náhled mapy měst

Faitradová města naplňují 5 kritérií, které jsou zárukou toho, že v jejich městě je podporován fair trade.

 

Kritéria Fairtradových měst:
(Povinné body jsou tištěny tučně, doporučení jsou v základním písmu, tipy kurzívou.)
 
1. MÍSTNÍ ŘÍDICÍ SKUPINA
Ve městě je ustanovena místní řídicí skupina, která má alespoň tři členy. Jedním z nich je zaměstnanec/zaměstnankyně či zastupitel/zastupitelka místní samosprávy, který/která bude zprostředkovávat kontakt s vedením města. 

Členy řídicí skupiny mohou být zástupkyně a zástupci města, škol, církví, nevládních neziskových organizací, občanů a místních obchodníků. Řídicí skupina určí kontaktní osobu pro komunikaci s Fairtrade Česko a Slovensko. 

Řídicí skupina se schází alespoň jednou ročně. Řídicí skupina vytvoří a průběžně aktualizuje adresář míst, kde jsou v daném městě dostupné fairtradové produkty, aktivně podporuje rozšiřování nabídky fairtradových výrobků, žádá o přiznání statusu Fairtradové město a každoročně posílá organizaci Fairtrade Česko a Slovensko zprávu o své činnosti.

 
2. OFICIÁLNÍ PODPORA FAIR TRADE
Místní samospráva schválí dokument, ve kterém deklaruje podporu fair trade a zaváže se ke spotřebě fairtradových produktů (např. káva, čaj, květiny, bavlněné a rukodělné výrobky).

Město informuje o svém statusu Fairtradové město ve svých informačních materiálech, na webových stránkách a dalšími způsoby.

Město poskytne na svých webových stránkách prostor pro informace o fair trade a aktivitách řídicí skupiny. Na webu města by měla být uvedena místa, kde je fairtradové zboží dostupné. 

 
3. DOSTUPNOST FAIR TRADE PRODUKTŮ
Fairtradové produkty jsou prodávány v místní maloobchodní síti (v obchodech, supermarketech, klubech, čerpacích stanicích, novinových stáncích atd.). Fairtradové produkty jsou podávány v místních kavárnách, restauracích, klubech apod.

Pro naplnění kritéria jsou určující maloobchodní prodejci, kteří mají v nabídce alespoň tři druhy fairtradového zboží z alespoň dvou různých produktových skupin, veřejná stravovací zařízení musí nabízet alespoň jeden druh fairtradového zboží (seznam výjimek vyhlašuje Fairtrade Česko a Slovensko). Prodejní nebo stravovací místo musí mít pravidelnou otevírací dobu.  

Potřebný počet maloobchodních prodejců i veřejných stravovacích zařízení je stanoven podle počtu obyvatel města v Kvantifikační tabulce dostupnosti. V místech prodeje by měla být zřetelně uvedena informace o tom, že je zde v prodeji nebo v nabídce fairtradové zboží. 
 

TIP: základní přehled míst prodeje fair trade naleznete na stránách www.fairtrade.cz/prodejnimista!

TIP: pro rozšíření sortimentu o produkty fair trade se vám může hodit seznam prodejců fair trade!

 

4. MÍSTNÍ PODPORA
Místní občané a organizace (školy, nevládní neziskové organizace, církve, knihovny atd.) podporují myšlenku fair trade pořádáním osvětových akcí a nákupem fairtradových produktů. Místa podpory fair trade mohou být označená nálepkami nebo plakáty. 
 
5. MÉDIA A PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ 
Místní řídicí skupina usiluje o medializaci tématu fair trade v místních médiích. Řídicí skupina ve spolupráci s městem alespoň jednou ročně pořádá propagační akci na podporu fair trade.


TIP: Města se mohou zapojit se do celorepublikového happeningu Férová snídaně nebo Výstava na stromech

TIP: V rámci posuzování naplnění tohoto kritéria je brán ohled na to, zda je pořádaná akce zaměřená výslovně na téma fair trade, zda je určená pro veřejnost a zda u ní se podařila její dostatečná medializace (např. plakáty, pozvání a reportáž v místním deníku...). 

TIP: Více tipů k jednotlivým kritériím a podpoře fair trade ve městě najdete v Průvodci pro Fairtradová města.