Náhled mapy měst

Kritéria Fairtradových měst

Faitradová města naplňují 5 kritérií, které jsou zárukou toho, že v jejich městě je podporován fair trade.

 

Kritéria Fairtradových měst:
(Povinné body jsou tištěny tučně, doporučení jsou v základním písmu, tipy kurzívou.)
 
1. MÍSTNÍ ŘÍDICÍ SKUPINA
Ve městě je ustanovena místní řídicí skupina, která má alespoň tři členy. Jedním z nich je zaměstnanec/zaměstnankyně či zastupitel/zastupitelka místní samosprávy, který/která bude zprostředkovávat kontakt s vedením města.

Členy řídicí skupiny mohou být zástupkyně a zástupci města, škol, církví, nevládních neziskových organizací, občanů a místních obchodníků. Řídicí skupina určí kontaktní osobu pro komunikaci s Fairtrade Česká republika.

Řídicí skupina se schází alespoň jednou ročně. Řídicí skupina vytvoří a průběžně aktualizuje adresář míst, kde jsou v daném městě dostupné fairtradové produkty, aktivně podporuje rozšiřování nabídky fairtradových výrobků, žádá o přiznání titulu Fairtradové město a každoročně podává zprávu o své činnosti.

 
2. OFICIÁLNÍ PODPORA FAIR TRADE
Místní samospráva schválí dokument, ve kterém deklaruje podporu fair trade a zaváže se ke spotřebě fairtradových produktů (např. káva, čaj, květiny, bavlněné a rukodělné výrobky).

Město informuje o svém statusu Fairtradové město ve svých informačních materiálech, na webových stránkách a dalšími způsoby.

Město poskytne na svých webových stránkách prostor pro informace o fair trade a aktivitách řídicí skupiny. Na webu města by měla být uvedena místa, kde je fairtradové zboží dostupné.

 
3. DOSTUPNOST FAIR TRADE PRODUKTŮ
Fairtradové produkty jsou prodávány v místní maloobchodní síti (v obchodech, supermarketech, klubech, čerpacích stanicích, novinových stáncích atd.). Fairtradové produkty jsou podávány v místních kavárnách, restauracích, klubech apod.

Pro naplnění kritéria jsou určující maloobchodní prodejci, kteří mají v nabídce alespoň tři druhy fairtradového zboží z alespoň dvou různých produktových skupin, veřejná stravovací zařízení musí nabízet alespoň jeden druh fairtradového zboží (seznam výjimek vyhlašuje Asociace pro fair trade). Prodejní nebo stravovací místo musí mít pravidelnou otevírací dobu.  

Potřebný počet maloobchodních prodejců i veřejných stravovacích zařízení je stanoven podle počtu obyvatel města v Kvantifikační tabulce dostupnosti. V místech prodeje by měla být zřetelně uvedena informace o tom, že je zde v prodeji nebo v nabídce fairtradové zboží.
 

TIP: základní přehled míst prodeje fair trade naleznete na stránách www.fairtrade.cz/prodejnimista!

TIP: pro rozšíření sortimentu o produkty fair trade se vám může hodit seznam prodejců fair trade!

 

4. MÍSTNÍ PODPORA
Místní občané a organizace (školy, nevládní neziskové organizace, církve, knihovny atd.) podporují myšlenku fair trade pořádáním osvětových akcí a nákupem fairtradových produktů. Místa podpory fair trade mohou být označená nálepkami nebo plakáty.
 
5. MÉDIA A PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ
Místní řídicí skupina usiluje o medializaci tématu fair trade v místních médiích. Řídicí skupina ve spolupráci s městem alespoň jednou ročně pořádá propagační akci na podporu fair trade.


TIP: Města se mohou zapojit se do celorepublikového happeningu Férová snídaně nebo Výstava na stromech

TIP: V rámci posuzování naplnění tohoto kritéria je brán ohled na to, zda je pořádaná akce zaměřená výslovně na téma fair trade, zda je určená pro veřejnost a zda u ní se podařila její dostatečná medializace (např. plakáty, pozvání a reportáž v místním deníku...). 

TIP: Více tipů k jednotlivým kritériím a podpoře fair trade ve městě najdete v Průvodci pro Fairtradová města.