Náhled mapy měst

Fairtradová města v České republice. Přidejte se k nim i vy! 

Kampaň Fairtradová města je mezinárodní iniciativou označování míst, kde je podporován fair trade. Cílem kampaně je osvěta o fair trade a podpora prodeje fairtradových výrobků v daném místě. O titul se mohou ucházet nejen města či malé obce, ale i školy, univerzity, církve a náboženské obce. Podívejte se do seznamu Fairtradových měst, kdo se do kampaně už zapojil a jaká kritéria splňuje.

Novinky

Zrealizovali jsme evaluaci kampaně

28. 1. 2019

V rámci kampaně Fairtradová města se snažíme o podporu fair trade v jednotlivých regionech České republiky. Po 8 letech fungování kampaně jsme využili služeb zkušených evaluátorů, kteří provedli vyhodnocení kampaně. Podívejte se na klíčové výsledky a doporučení.

přejít na celý text

Nové nastavení kampaně Fairtradová města

25. 1. 2019

Kampaň Fairtradová města a Fairtradové školy přechází od ledna 2019 nově zcela pod koordinaci Fairtrade Česko a Slovensko. Fairtrade ČS bude na zajišťování podpory pro zapojená města a školy nadále spolupracovat s NaZemi a Ekumenickou akademií a do budoucna i s dalšími partnery.

přejít na celý text

Uspořádali jsme Národní fairtradovou konferenci

6. 11. 2018

V úterý 6. listopadu 2018 proběhla v brněnském Impact Hubu již čtvrtá Národní fairtradová konference. Sešlo se na ní přes 100 lidí z celé republiky, kteří se aktivně zapojují do podpory fair trade v rámci kampaně Fairtradová města a Fairtradové školy. 

přejít na celý text

Registrace na čtvrtou Národní fairtradovou konferenci

6. 6. 2018

V rámci kampaně Fairtradová města a školy připravujeme na podzim letošního roku uspořádání již čtvrté Národní fairtradové konference. Ta je určena pouze pro členy řících skupin z měst a škol. Podívejte se na návhr programu a zaregistrujte se!

přejít na celý text

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Čáslavi vstoupil mezi Fairtradové církve a náboženské společnosti

31.5.2018

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Čáslavi oficiálně převzal titul Fairtradový sbor. Předali jí ho zástupci společnosti Fairtrade Česko a Slovensko, která církevním společnostem, ale také městům a školám tato oficiální uznání jejich snah v oblasti prosazování spravedlivého obchodu uděluje.

 

přejít na celý text